Thống kê tình hình báo cáo của các tỉnh

Chọn danh mục:  
Chọn kỳ báo cáo:  
Năm báo cáo  
Tuần báo cáo  
   

Tên tỉnhNội dung báo cáoThời gian tạo mớiThời gian thay đổiFile
đính
kèm
Ghi chú 
An Giang 16/03/2018 6:52:00 SA  {0}  
Bà Rịa-Vũng Tàu 15/03/2018 5:03:00 CH  {0}  
Bắc Kạn Lúa vụ đông xuân
Ngô
14/03/2018 3:58:00 CH14/03/2018 4:00:00 CH {0}  
Bạc Liêu Lúa vụ đông xuân
Rau
15/03/2018 8:05:00 CH15/03/2018 8:23:00 CH {0}  
Bình Dương Lúa vụ đông xuân
Rau
19/03/2018 3:30:00 CH19/03/2018 3:31:00 CH {0}  
Cà Mau Lúa vụ đông xuân
Rau
15/03/2018 8:54:00 SA15/03/2018 8:55:00 SA {0}  
Cần Thơ 15/03/2018 9:38:00 SA  {0}  
Cao Bằng 15/03/2018 8:29:00 SA  {0}  
Đà Nẵng 15/03/2018 1:55:00 CH  {0}  
Điện Biên Lạc
Lúa vụ đông xuân
Ngô
14/03/2018 1:58:00 CH16/03/2018 3:09:00 CH  
Đồng Nai Lúa vụ đông xuân
Ngô
14/03/2018 2:45:00 CH14/03/2018 2:47:00 CH {0}  
Hà Giang 16/03/2018 8:29:00 SA  {0}  
Hà Tĩnh Lạc
Lúa vụ đông xuân
Ngô
Rau
15/03/2018 3:51:00 CH15/03/2018 3:52:00 CH  
Hải Dương Lúa vụ đông xuân
16/03/2018 5:08:00 CH  {0}  
Hậu Giang Đậu
Lúa vụ đông xuân
Lúa vụ hè thu
Ngô
Rau
15/03/2018 2:50:00 CH19/03/2018 9:25:00 SA {0}  
Hưng Yên Lúa vụ đông xuân
13/03/2018 8:56:00 SA  {0}   Xóa
Kiên Giang Lúa vụ đông xuân
15/03/2018 4:25:00 CH  {0}  
Lai Châu Lúa vụ đông xuân
Ngô
19/03/2018 2:14:00 CH19/03/2018 2:19:00 CH  
Lạng Sơn Ngô
15/03/2018 11:51:00 SA  {0}  
Long An Lúa vụ đông xuân
Lúa vụ mùa
Ngô
15/03/2018 8:24:00 SA15/03/2018 8:27:00 SA {0}  
12