Thống kê tình hình báo cáo của các tỉnh

Chọn danh mục:  
Chọn kỳ báo cáo:  
Năm báo cáo  
Tuần báo cáo  
   

Tên tỉnhNội dung báo cáoThời gian tạo mớiThời gian thay đổiFile
đính
kèm
Ghi chú 
Bà Rịa-Vũng Tàu 06/12/2018 3:08:00 CH  {0}  
Cà Mau Lúa vụ đông xuân
Lúa vụ mùa
Rau
05/12/2018 9:49:00 SA05/12/2018 9:51:00 SA {0}  
Cao Bằng 07/12/2018 2:01:00 CH   
Đà Nẵng 06/12/2018 2:21:00 CH  {0}  
Đồng Nai Lúa vụ mùa
Ngô
06/12/2018 10:31:00 SA06/12/2018 10:32:00 SA {0}  
Hà Tĩnh Ngô
Rau
07/12/2018 4:24:00 CH07/12/2018 4:25:00 CH  
Hậu Giang Lúa vụ đông xuân
Lúa vụ Thu Đông
Ngô
Rau
06/12/2018 9:28:00 CH06/12/2018 9:30:00 CH {0}  
Kiên Giang Lúa vụ đông xuân
Lúa vụ mùa
Lúa vụ Thu Đông
05/12/2018 3:16:00 CH05/12/2018 3:23:00 CH {0}  
Lai Châu Đậu
Lạc
Lúa vụ đông xuân
Lúa vụ mùa
Ngô
11/12/2018 3:21:00 CH11/12/2018 3:38:00 CH  
Lạng Sơn Rau
06/12/2018 2:55:00 CH   
Long An Lúa vụ đông xuân
Lúa vụ mùa
Lúa vụ Thu Đông
Ngô
06/12/2018 10:53:00 SA06/12/2018 10:58:00 SA {0}  
Sóc Trăng Lúa vụ đông xuân
Lúa vụ mùa
Lúa vụ Thu Đông
Ngô
06/12/2018 3:13:00 CH06/12/2018 3:26:00 CH  
Tiền Giang Lúa vụ Thu Đông
06/12/2018 9:40:00 SA  {0}  
Vĩnh Long Lúa vụ đông xuân
Lúa vụ Thu Đông
05/12/2018 4:01:00 CH05/12/2018 4:01:00 CH {0}