Thống kê tình hình báo cáo của các tỉnh

Chọn danh mục:  
Chọn kỳ báo cáo:  
Năm báo cáo  
Tuần báo cáo  
   

Tên tỉnhNội dung báo cáoThời gian tạo mớiThời gian thay đổiFile
đính
kèm
Ghi chú 
An Giang 18/06/2018 7:32:00 SA  {0}  
Bắc Kạn Lạc
Lúa vụ đông xuân
Ngô
Rau
14/06/2018 4:40:00 CH   
Bình Dương Lúa vụ hè thu
Rau
15/06/2018 2:18:00 CH15/06/2018 2:18:00 CH {0}  
Cà Mau Lúa vụ hè thu
Rau
15/06/2018 1:27:00 CH15/06/2018 1:27:00 CH {0}  
Cần Thơ 15/06/2018 10:30:00 SA  {0}  
Cao Bằng 14/06/2018 10:28:00 SA   
Đà Nẵng 15/06/2018 8:20:00 SA  {0}  
Đồng Nai Lúa vụ hè thu
Ngô
13/06/2018 4:01:00 CH13/06/2018 4:01:00 CH {0}  
Hà Giang 15/06/2018 3:42:00 CH  {0}  
Hậu Giang Đậu
Lúa vụ đông xuân
Lúa vụ hè thu
Lúa vụ Thu Đông
Ngô
Rau
15/06/2018 8:55:00 SA15/06/2018 9:23:00 SA {0}  
Hoà Bình Lạc
Lúa vụ đông xuân
Ngô
Rau
15/06/2018 2:09:00 CH15/06/2018 2:11:00 CH  
Long An Lúa vụ hè thu
Ngô
14/06/2018 7:52:00 SA14/06/2018 7:54:00 SA {0}  
Quảng Nam Lạc
Lúa vụ hè thu
Ngô
15/06/2018 8:47:00 SA15/06/2018 8:49:00 SA {0}  
Quảng Trị Lúa vụ hè thu
15/06/2018 3:06:00 CH  {0}  
Sóc Trăng Lúa vụ hè thu
Ngô
13/06/2018 9:30:00 CH13/06/2018 9:31:00 CH  
Sơn La Lúa vụ đông xuân
15/06/2018 3:29:00 CH   
Tây Ninh Lúa vụ đông xuân
Lúa vụ hè thu
Ngô
14/06/2018 10:30:00 CH14/06/2018 10:38:00 CH {0}  
Tiền Giang Lúa vụ hè thu
14/06/2018 1:26:00 CH  {0}  
Thành phố Hồ Chí Minh 16/06/2018 5:47:00 CH  {0}  
Trà Vinh Đậu
Lạc
Lúa vụ đông xuân
Lúa vụ hè thu
Ngô
Rau
14/06/2018 2:40:00 CH14/06/2018 2:48:00 CH {0}  
12