Thống kê tình hình báo cáo của các tỉnh

Chọn danh mục:  
Chọn kỳ báo cáo:  
Năm báo cáo  
Tuần báo cáo  
   

Tên tỉnhNội dung báo cáoThời gian tạo mớiThời gian thay đổiFile
đính
kèm
Ghi chú 
An Giang 13/09/2018 3:12:00 CH  {0}  
Bà Rịa-Vũng Tàu 14/09/2018 9:40:00 SA  {0}  
Bình Dương Lúa vụ hè thu
Lúa vụ Thu Đông
Rau
13/09/2018 3:45:00 CH13/09/2018 3:46:00 CH {0}  
Cà Mau Lúa vụ hè thu
Lúa vụ mùa
Rau
13/09/2018 1:25:00 CH13/09/2018 1:27:00 CH {0}  
Cao Bằng 14/09/2018 7:54:00 SA   
Đà Nẵng 17/09/2018 10:22:00 SA  {0}  
Điện Biên Đậu
Lạc
Lúa vụ mùa
Ngô
13/09/2018 9:52:00 SA13/09/2018 10:16:00 SA  
Đồng Nai Lúa vụ hè thu
Lúa vụ mùa
Ngô
12/09/2018 4:15:00 CH12/09/2018 4:16:00 CH {0}  
Hà Giang 14/09/2018 3:57:00 CH  {0}  
Hà Tĩnh Lúa vụ hè thu
14/09/2018 9:29:00 SA   
Hải Dương Lúa vụ mùa
14/09/2018 3:47:00 CH  {0}  
Hậu Giang Đậu
Lúa vụ hè thu
Lúa vụ Thu Đông
Ngô
Rau
13/09/2018 7:10:00 SA13/09/2018 7:17:00 SA {0}  
Kiên Giang Lúa vụ hè thu
Lúa vụ Thu Đông
14/09/2018 7:54:00 SA14/09/2018 7:54:00 SA {0}  
Lai Châu Đậu
Lạc
Lúa vụ đông xuân
Lúa vụ mùa
Ngô
19/09/2018 4:43:00 CH20/09/2018 10:35:00 SA  
Long An Lúa vụ hè thu
Lúa vụ Thu Đông
Ngô
12/09/2018 4:53:00 CH12/09/2018 4:54:00 CH {0}  
Ninh Bình Lúa vụ mùa
13/09/2018 9:36:00 SA   
Quảng Trị Lúa vụ hè thu
13/09/2018 4:03:00 CH  {0}  
Sóc Trăng Lúa vụ đông xuân
Lúa vụ hè thu
Lúa vụ Thu Đông
Ngô
13/09/2018 2:58:00 CH13/09/2018 3:00:00 CH  
Tiền Giang Lúa vụ hè thu
13/09/2018 3:15:00 CH13/09/2018 3:15:00 CH {0}  
Tuyên Quang Đậu
Lạc
Lúa vụ mùa
Ngô
11/09/2018 3:27:00 CH   
12